PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CALL FOR TENDER

Call for tender for the selection of the implementing agency for the multi programme „Promotional campaign for „Exclusive Lamb and Mutton from Europe” in Japan, Hong Kong, Emirates and Saudi Arabia”

INTEROVIC and BERETTYÓVÖLGYI are launching a call for tenders for the selection of the implementing agency for a multi-promotional campaign in third countries. Solicited by both associations under the 2022 CALL FOR PROPOSALS MULTI PROGRAMMES call for proposals.
This programme is developed within the information and promotion programmes for agricultural products co-financed by the EU on the internal market and in third countries as stipulated in the regulations Regulation (EU) 1144/2014 of the European Parliament and of the Council, the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1829 and the Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1831.

These regulations set out the procedure, the agricultural products covered by these programmes and the countries in which the programmes can be developed. Article 20 of Regulation (EU) No 1144/2014 lays down the procedure for selecting the body responsible for implementing the multiple programmes. The implementing body must be selected by ensuring the best value for money or, where appropriate, the lowest price, ensuring transparency, guaranteeing equal treatment, as well as the absence of conflicts of interest. Within this regulatory framework, the call for tenders for agencies for the campaign to promote sheepmeat and goatmeat on the domestic market has been launched.
The campaign will run from January 2023 and will end in 2025, in the markets of Japan, Hong Kong, Saudi Arabia and the United Arab Emirates.
The estimated budget is €2,100,000.

Deadline for the submission of credentials: 30 October 2022.

Download the competition rules

Pályázati felhívás a Japánban, Hongkongban, az Emírségekben és Szaúd-Arábiában megvalósuló „Exkluzív bárány- és birkahús Európából” című „Promóciós kampány végrehajtó ügynökségének kiválasztására.

Az INTEROVIC és a BERETTYÓVÖLGYI Kft. pályázatot hirdet egy harmadik országokban zajló promóciós kampány végrehajtó ügynökségének kiválasztására. Mindkét partner közösen teszi közzé a 2022-es PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MULTI PROGRAMOK pályázati felhívását.

Ezt a programot az EU által társfinanszírozott mezőgazdasági termékek információs és promóciós programjai keretében dolgozták ki a belső piacon és harmadik országokban, az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint. Ezek az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelete és az (EU) 2015/1831 bizottsági végrehajtási rendelete.

E szabályzat határozza meg az eljárási rendet, a programok által érintett mezőgazdasági termékeket és azokat az országokat, ahol a programok kidolgozhatók. Az 1144/2014/EU rendelet 20. cikke meghatározza a programok végrehajtásáért felelős szerv kiválasztásának eljárását. A végrehajtó szervezet kiválasztásánál a legjobb ár-érték arányt, illetve adott esetben a legalacsonyabb árat, az átláthatóságot, az egyenlő bánásmódot, valamint az összeférhetetlenség elkerülését kell biztosítani. Ennek keretében indult el a támogatottak pályázati felhívása a juh- és kecskehús hazai piaci népszerűsítését célzó kampányra.

A kampány 2023 januárjától indul, és 2025-ben ér véget Japán, Hongkong, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek piacán.
A becsült költségvetés 2 100 000 euró.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 30.

A versenyszabályzat letölthető innen

Tárgy: pályázati felhívás és versenyalap a „_Exclusive_EU_Lamb” (2023–2025) eredménykampány értékeléséhez egy vállalat kiválasztására

 

1.- Háttér

Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az Európai Unió társfinanszírozza a mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós programokat a belső piacon és harmadik országokban. E tekintetben az Európai Bizottság a 2020. évi pályázati felhívásban jóváhagyta a juhhús és a Caprino szakmaközi szervezete (INTEROVIC) által benyújtott programot. Többszintű kampány végrehajtása Spanyolországban és Magyarországon 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban.

Az 1144/2014/EU rendelet meghatározza az eljárást, az e programok hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékeket és azokat az országokat, amelyekben azokat fejleszteni lehet. A sikeres vállalkozásnak meg kell felelnie az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek és az 1144/2014/EU rendeletnek megfelelően a Bizottság által társfinanszírozott európai promóciós programokra vonatkozó felhívás követelményeinek. E rendeletek és a program értékelése keretében az INTEROVIC az eredmények értékelésére és a piackutatásra irányuló ügynökségek számára versenyvizsga kiírását szorgalmazza.

 

2.- Ajánlatkérő

Juh- és kecskehús szakmaközi szervezete – INTEROVIC és BERETTYOVOLGYI Termeloi Csoport MEZOGAZDASAGI KFT – BTS Magyarországról

 

3.- Célkitűzés  

A pályázat célja egy ügynökség kiválasztása az eredmények értékelésére és a piackutatásra, hogy a 2023–2025 közötti időszakban a célországokban a juh- és kecskehús népszerűsítésére irányuló európai kampány hatékonyságát szembeállítsa. A tanulmányok megpróbálják megismerni termékeink helyzetét és alakulását a kampány fejlesztése során ezeken a piacokon, a kvalitatív és kvantitatív változókat, amelyek hasznos információkkal szolgálhatnak a projekt helyes fejlődéséhez és annak a célközönség általi megítéléséhez.

 

4.- Célkitűzésű nyilvánosság

Fő közönség: Szakemberek (importőrök, forgalmazók).

Másodlagos közönség: végső fogyasztó.

 

5.- Célpiacok

Japán, Hongkong, Arab Emirátusok és Szaúd-Arábia

 

6.- Kidolgozandó intézkedések

Összesen 3 értékelő jelentés készül (minden év végén egy-egy jelentés), beleértve azon országok eredményeinek mérését, ahol a promóciós kampányt végzik.  

A tanulmányok részletes, táblázatos és analitikus, kvantitatív és kvalitatív információkat tartalmaznak ezeknek a termékeknek az egyes piacokon való jelenlétéről, a fogyasztási trendekről és termékeink megítéléséről, valamint a kampány elemzéséről.

 

7.- Költségvetés

A tanulmány elkészítésének, koordinálásának és megszövegezésének éves maximális költségvetése 18.500,00 EUR.

 

8.- Pályázatok benyújtása

A pályázatokat a következő e-mail címre kell benyújtani 2023 Szeptember  4-től 2023 Október 6-ig :

interovic@interovic.es

tárgy: Versenyeredmények mérése _Exkluzív Lamb_

 

9.- A benyújtandó általános dokumentáció

a. Az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról kelt és aláírt levél.

b. A felperes szabályszerűen aláírt nyilatkozata, amely szerint az ajánlattevő és alkalmazottai között nem áll fenn összeférhetetlenség az INTEROVIC-kal, a BTS-szel és azok alkalmazottaival. Az alkalmazottakkal kapcsolatban álló személyek a szülők, testvérek, kiskorú gyermekek, házastársak vagy hasonló érzelmi kapcsolatban álló személyek, képviselők, meghatalmazottak, ügynökök vagy ellenőrzött társaságok.

c. Az 1144/2014/EU rendeletnek (2020/C 12/08) megfelelően keltezett és aláírt, egy vagy az összes pályázó által tett eskü alatt tett nyilatkozat arról, hogy nem felel meg a 7. cikkben felsorolt kizárási kritériumok egyikének sem a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban végrehajtott tájékoztatási és promóciós intézkedéseire vonatkozó 2022. évi többprogramos összehívó támogatások kizárási kritériumai közül.

d. Az ügynökség és belső felépítésének áttekintése.

e. A szolgáltatások koordinálásáért általában felelős személy neve és tapasztalata, valamint az eredmények mérésével kapcsolatos tapasztalataik részletei. Ideális esetben az ügynökségnek tapasztalata lenne az Európai Unió által társfinanszírozott kampányok irányításában.

f. A projektcsapat részletes leírása.

g. A projektben részt vevő helyi vállalatok/irodák áttekintése az egyes érintett országokban, a projektet átvevő csapatok részleteivel

 

10.-Értékelési kritériumok

Annak a vállalatnak a beleegyezéséhez, amelynek a munkát odaítélik, 100 punt0s-ból a következő szempontokat kell figyelembe venni:

Tapasztalat ebben a tevékenységben: legfeljebb 20 pont

Az elvégzendő munka részletes leírása, a tanulmány célkitűzéseinek és módszertanának megértése: legfeljebb 30 pont

A benyújtott pályázat minősége és a munka ütemezése: Legfeljebb 20 pont

Gazdasági javaslat, maximum 30 pont

 

11.- Kiválasztási folyamat

Az INTEROVIC munkatársai a fenti kritériumok figyelembevételével, objektív módon értékelik a pályázatokat, és keresik, hogy a vállalatok megfelelnek-e az INTEROVIC által a projekthez meghatározott célkitűzéseknek.

 

12.- Az odaítélés időpontja

A cég kiválasztására 2023. október 10-e előtt kerül sor. A pályázatról szóló határozatot a pályázat benyújtásával azonos módon közlik valamennyi résztvevővel.

 

13.- A kampány szabályozási területe

A sikeres vállalkozásnak meg kell felelnie az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek és az 1144/2014/EU rendeletnek megfelelően a Bizottság által társfinanszírozott európai promóciós programokra vonatkozó felhívás követelményeinek.

Ez a dokumentum nyilvánosságra hozza a terv eredményeinek értékeléséért felelős ügynökség kiválasztására irányuló felhívást.

Madridban, 2023. augusztus 30-án.

 

A Felhívás letöltése 1, 2

www.interovic.es/concursomedicionresultadosexclusivelamb

Copyright © 2023 Berettyóvölgyi Termelői Csoport 

Webdesign by Improcreative